Tự xét nghiệm và xét nghiệm tại nhà. Đặc điểm kỹ thuật và cách sử dụng

Các điểm chính của tự xét nghiệm:

– Tự xét nghiệm được một người tự thực hiện tại nhà hoặc bất kỳ đâu.

– Cần phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn để thực hiện xét nghiệm.

– Bất kỳ ai có triệu chứng bệnh cũng có thể tự xét nghiệm bất kể trạng thái tiêm chủng của họ là gì.

– Những người chưa tiêm chủng và không có các triệu chứng bệnh COVID-19 cũng có thể tự xét nghiệm, đặc biệt là trong trường hợp họ có thể đã phơi nhiễm với ai đó mắc COVID-19.

– Nếu một cá nhân có xét nghiệm dương tính, họ nên tự cô lập và phải thông báo tất cả những người tiếp xúc gần.

Lưu ý: Nếu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính, hãy trao đổi với nhà cơ sở y tế hoặc chính quyền về kết quả dương tính của quý vị và giữ liên lạc với họ trong thời gian quý vị mắc bệnh. Để tránh lây lan vi-rút sang những người khác, tuân thủ hướng dẫn cách ly của CDC. Cố gắng ở trong phòng riêng và tránh xa người khác cũng như thú cưng trong nhà hoặc nơi cư trú của quý vị càng nhiều càng tốt. Thông báo cho người tiếp xúc gần của quý vị là họ có thể đã bị phơi nhiễm SARS-CoV-2, chủng vi-rút gây bệnh COVID-19.

Xét nghiệm là đặc biệt quan trọng để giúp giảm sự lây lan của COVID-19. Nếu quý vị có triệu chứng hoặc đã xác định tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19, quý vị nên được xét nghiệm bất kể trạng thái đã tiêm chủng hoặc chưa tiêm. Cách ly nếu quý vị đã tiếp xúc với người tiếp xúc gần (trong phạm vi 2 mét so với người khác trong tổng thời gian 15 phút trở lên trong quãng thời gian trên 24 giờ) với người mắc COVID-19, trừ khi quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ.

Những người đã tiêm chủng đầy đủ KHÔNG cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với ai đó nhiễm COVID-19 trừ khi quý vị có các triệu chứng bệnh. Dù nguy cơ người đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhiễm SARS-CoV-2, chủng vi-rút gây bệnh COVID-19 là thấp, song người đã tiêm chủng đầy đủ nhưng có triệu chứng giống với COVID-19 vẫn nên tự cô lập với người khác, được đánh giá lâm sàng về COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu có chỉ định. Đi xét nghiệm 3-5 ngày sau ngày bị phơi nhiễm với người bị nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 và đeo khẩu trang ở môi trường công cộng trong nhà trong 14 ngày sau khi phơi nhiễm hoặc đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Những cá nhân được tiêm chủng đầy đủ nên tuân thủ các khuyến cáo của CDC về xét nghiệm.

Nếu quý vị cần xét nghiệm về COVID-19 và không thể được xét nghiệm bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quý vị có thể cân nhắc dùng bộ tự lấy mẫu hoặc tự xét nghiệm có thể thực hiện tại nhà hoặc bất kỳ nơi nào khác.  Đôi khi tự xét nghiệm còn được gọi là “xét nghiệm tại nhà” hoặc “xét nghiệm tại gia.” do Bộ y tế Việt Nam cung cấp thông tin về loại tự xét nghiệm được phép sử dụng (Lưu ý: Đến ngày 13/8/2021 chưa có loại xét nghiệm tại nhà hoặc tự xét nghiệm nào được bộ y tế Việt Nam cấp phép lưu hành).

Xét nghiệm và bộ dụng cụ lấy mẫu tại nhà có sẵn theo đơn thuốc hoặc mua tự do mà không cần đơn thuốc tại một nhà thuốc hoặc cửa hiệu bán lẻ. Hiện tại, xét nghiệm và bộ dụng cụ tự lấy mẫu được dùng để phát hiện tình trạng nhiễm bệnh hiện thời tại một số nước.

Đọc hướng dẫn hoàn chỉnh của nhà sản xuất trước khi sử dụng bộ xét nghiệm. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị có câu hỏi về xét nghiệm hoặc kết quả của mình

Các loại mẫu xét nghiệm cho tự xét nghiệm, xét nghiệm tại nhà

– Một số xét nghiệm đòi hỏi mẫu xét nghiệm dịch mũi, có thể thu thập mẫu bằng cách dùng tăm bông ngoáy mũi (tỵ hầu) hoặc tăm bông quệt ở khoang mũi giữa 

– Các xét nghiệm khác cần có mẫu nước bọt.

Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm

– Rửa tay bằng xà phòng.

– Mở hộp và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất có trong bộ dụng cụ lấy mẫu và xét nghiệm để lấy mẫu nước bọt hoặc dịch mũi của quý vị.

– Nếu quý vị không thu thập mẫu xét nghiệm như chỉ dẫn, kết quả xét nghiệm của quý vị có thể không chính xác.Sau khi lấy mẫu, hãy gửi mẫu tới một cơ sở xét nghiệm hoặc dùng mẫu đó, như mô tả trong hướng dẫn của nhà sản xuất để hoàn tất việc xét nghiệm tại nhà.

Thực hiện xét nghiệm

Làm theo chính xác các hướng dẫn của nhà sản xuất và thực hiện các bước theo trình tự đã liệt kê. Nhà sản xuất cũng có thể cung cấp các nguồn thông tin khác, như hướng dẫn tham khảo nhanh hoặc video hướng dẫn nhằm giúp quý vị thực hiện xét nghiệm chính xác.

Lời Khuyên

– Lưu trữ tất cả các thành phần xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho đến khi sẵn sàng để sử dụng.

– Kiểm tra ngày hết hạn. Không dùng bộ xét nghiệm đã hết hạn hoặc các bộ phận của bộ xét nghiệm bị hỏng hoặc có vẻ biến màu dựa vào hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Lau sạch bề mặt bếp, bàn và các bề mặt mà bạn sẽ dùng để thực hiện xét nghiệm.
Không mở thiết bị xét nghiệm hoặc các thành phần xét nghiệm khác cho đến khi quý vị sẵn sàng để bắt đầu quy trình xét nghiệm.

– Đọc và ghi lại kết quả xét nghiệm chỉ trong phạm vi thời gian đã chỉ định trong hướng dẫn của nhà sản xuất. Kết quả đọc trước hoặc sau khung thời gian đã chỉ định có thể không chính xác.

– Không tái sử dụng thiết bị xét nghiệm hoặc các thành phần khác.

Sau khi có kết quả, hãy thải bỏ tăm bông lấy mẫu xét nghiệm và bộ xét nghiệm vào sọt rác, lau sạch toàn bộ các bề mặt mà mẫu xét nghiệm có thể đã tiếp xúc và rửa tay của quý vị.

Báo Cáo Kết Quả

Đưa kết quả của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc nếu bạn không có một nhà cung cấp dịch vụ y tế, hãy đưa cho sở y tế địa phương hoặc tiểu bang. Một số phương pháp tự xét nghiệm có một ứng dụng sẽ tự động báo cáo kết quả của bạn cho các cơ quan y tế công cộng thích hợp.

Nếu Quý Vị Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Trao đổi với cơ sở y tế về kết quả xét nghiệm dương tính của quý vị và giữ liên lạc với họ trong thời gian quý vị mắc bệnh. Nếu bệnh của quý vị nghiêm trọng, hãy tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế. Để tránh lây lan vi-rút sang những người khác, quý vị nên làm theo các khuyến nghị của CDC. Xem hướng dẫn của CDC về việc Cô lập nếu quý vị bị bệnh, trong đó có thông tin cho người xét nghiệm dương tính và có các triệu chứng cũng như người không có triệu chứng.

Cố gắng ở trong phòng riêng và tránh xa người khác và thú cưng trong nhà hoặc nơi cư trú của quý vị càng nhiều càng tốt. Nếu có thể, quý vị nên sử dụng phòng vệ sinh riêng. Nếu quý vị cần ở gần người khác hoặc động vật trong hoặc ngoài nhà hoặc nơi cư trú, hãy đeo khẩu trang. Không dùng chung vật dụng cá nhân như tách, khăn và các đồ dùng ăn uống. Theo dõi các triệu chứng của quý vị. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo cấp cứu (bao gồm cả khó thở), hãy tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức

Thông báo với người tiếp xúc gần với quý vị là có thể họ đã bị phơi nhiễm SARS-CoV-2, chủng vi-rút gây bệnh COVID-19. Người bị nhiễm có thể làm lây lan COVID-19 sau 48 giờ (hay 2 ngày) trước khi phát sinh triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Bằng việc thông báo cho những người liên hệ thân thiết với quý vị biết rằng họ có thể đã phơi nhiễm với COVID-19, quý vị đang giúp bảo vệ mọi người.

Nếu Quý Vị Có Kết Quả Xét Nghiệm Âm Tính

Kết quả xét nghiệm âm tính có nghĩa là SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19, không được tìm thấy trong mẫu xét nghiệm của quý vị. Nếu quý vị thực hiện xét nghiệm khi có các triệu chứng là làm theo chỉ dẫn một cách cẩn thận, kết quả xét nghiệm âm tính có nghĩa là bệnh tình hiện tại của quý vị có thể không phải là COVID-19.

Tuy nhiên, một số người nhiễm COVID-19 có thể cho ra kết quả xét nghiệm âm tính. Đây được gọi là một kết quả xét nghiệm âm tính giả. Quý vị cũng có thể có xét nghiệm âm tính nếu mẫu xét nghiệm được lấy quá sớm trong thời kỳ nhiễm bệnh. Trong trường hợp này, quý vị có thể xét nghiệm dương tính sau đó trong thời gian mắc bệnh của quý vị.

Một số phương pháp tự xét nghiệm được thiết kế để sử dụng hàng loạt. Kiểm tra nối tiếp là khi một người tự xét nghiệm COVID-19 nhiều lần, chẳng hạn như vài ngày một lần. Bằng việc xét nghiệm thường xuyên, quý vị có thể phát hiện COVID-19 nhanh hơn và có thể làm giảm sự lây nhiễm. Một số phương pháp xét nghiệm tự quản lý đi kèm với nhiều xét nghiệm và hướng dẫn để thực hiện xét nghiệm nối tiếp.

Nếu kết quả tự xét nghiệm là âm tính, quý vị nên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho việc xét nghiệm nối tiếp được bao gồm trong bộ xét nghiệm khi mua, hoặc quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn cho bộ xét nghiệm (xét nghiệm phân tử PCR hoặc xét nghiệm kháng thể) trên trang web của FDA. Họ sẽ khuyến cáo quý vị đi kiểm tra lại trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về kết quả xét nghiệm hay kết quả xét nghiệm nối tiếp của mình. Quý vị cũng có thể sử dụng Công cụ xét nghiệm vi-rút COVID-19 để hỗ trợ xác định các bước tiếp theo sau khi xét nghiệm. Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19, đặc biệt là nếu quý vị đã phơi nhiễm với ai đó mắc COVID-19, quý vị nên cách ly theo khuyến nghị của CDC.

Nếu Kết quả của Quý vị vhông hợp lệ hoặc bị lỗi

Đôi khi kết quả không rõ ràng hoặc không thể kết luận và xét nghiệm không thể nói cho quý vị biết liệu kết quả của quý vị là âm hay dương tính.

Nếu màn hình trên bộ tự xét nghiệm hiển thị kết quả không hợp lệ hoặc lỗi xét nghiệm, xét nghiệm đó được thực hiện chưa đúng cách. Nếu điều này xảy ra, hãy xem lại hướng dẫn sử dụng trong hộp đựng thiết bị và liên hệ nhà sản xuất để nhận sự hỗ trợ.

Kết quả không hợp lệ có thể xảy ra vì rất nhiều lý do. Mẫu xét nghiệm của quý vị có thể chưa được thu thập chính xác hoặc công cụ xét nghiệm có thể bị lỗi. Kết quả xét nghiệm không hợp lệ hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra.

Bất kể kết quả xét nghiệm của quý vị là gì, quý vị nên luôn xem lại kết quả cùng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ xem xét kết quả xét nghiệm cùng các triệu chứng và khả năng phơi nhiễm trong lúc quyết định cách thức chăm sóc cho quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
0909009009